RENOVATIE WINKELCENTRUM AKKERHOF

Spijkenisse

Het in de periode 1980-1990 gerealiseerde overdekte winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse is aan een grondige revitalisatie toe.
MVGM heeft namens de eigenaar van het complex, Spoorwegen Pensioenfonds,
01-10 Architecten geselecteerd om aan deze revitalisatie vorm te geven.
De revitalisatie omvat twee fasen: fase 1 omvat de herinrichting van de overdekte winkelpassage en fase 2 omvat de uitwendige revitalisatie inclusief de verbetering van de routing rond het winkelcentrum. Voor de realisatie van fase 2 wordt intensief samengewerkt met de gemeente Nissewaard, die op haar beurt zorgdraagt voor de verbetering en herinrichting van de buitenruimte.
Het gebied rond het winkelcentrum is betrekkelijk kwetsbaar en heeft een moeilijke periode achter de rug. De ingezette weg van gebiedsrevitalisatie werpt inmiddels haar vruchten af en tezamen met de revitalisatie van winkelcentrum Akkerhof wordt een belangrijke verduurzaming van het gebied gerealiseerd.
De realisatie van fase 1 is nog gepland in 2018.

OPDRACHTGEVER:
MVGM namens Spoorwegen Pensioenfonds

LOCATIE:
Spijkenisse

PROGRAMMA:
Revitallisatie winkelcentrum

ADRES:
Akkerhof Spijkenisse

PERIODE:
2017 – 2018

ALLE PROJECTEN