REMBRANDTWEG

Ridderkerk

In de vroege naoorlogse periode heeft zich rond de historische kern van Ridderkerk het nieuwe centrum ontwikkeld. Inmiddels zijn veel van deze naoorlogse portiekflats verouderd en aan vervanging toe.
Voor enkele van haar complexen in dit gebied heeft woningcorporatie Woonvisie vijf marktpartijen benaderd om een visie uit te brengen. 01-10 Architecten gaf vorm aan de visie van Giesbers Rotterdam.
Aan de basis van deze visie lag een stedenbouwkundig plan en een welstandsnota die erin voorzien dat nieuwe
ontwikkelingen zich dienen te voegen in de bestaande stedenbouwkundige structuur en het beeldmerk van de jaren ‘50 en ‘60. 01-10 Architecten heeft deze uitgangspunten vertaald in een schetsontwerp dat in de bijgaande impressies tot uitdrukking komt.
De appartementengebouwen kenmerken zich door een generieke architectuur, maar met een ritmering die zich voegt in de ritmische opzet van de naoorlogse portiekflats. De gevelbanden dienen niet langer voor de
opvang van het metselwerk buitenspouwblad, maar hebben een decoratief karakter en vormen de verbinding met de galerijgevels aan de achterzijde.
Omdat de galerijgevels aan de zonzijde zijn gesitueerd, zijn deze uitgebreid met private buitenruimten. Door de galerijen zowel naar buiten als naar binnen te verbreden worden de galerijlengte doorbroken, het individuele
karakter versterkt en de gebruiksmogelijkheden uitgebreid.

OPDRACHTGEVER:
Giesbers Rotterdam (ontwikkeling)

LOCATIE:
Ridderkerk

PROGRAMMA:
Woningen

ADRES:
Rembrandtweg

PERIODE:
2017

PARTNERS:
Giesbers Rotterdam (ontwikkeling)

ALLE PROJECTEN