TAMBOERLOCATIE

Rotterdam

In 2013 schreef de gemeente Rotterdam samen met haar corporatie partners een tender uit voor de herontwikkeling van de Tamboer locatie. 01-10 Architecten ontwikkelde voor Jumbo de winnende visie.

Het omvangrijke herstructureringsplan voorzag in de ontwikkeling van een volledig bouwblok in de wijk Crooswijk. In dit gefaseerd te realiseren herstructureringsplan werd voorzien in een nieuwe buurtwinkelvoorziening met gebouwde parkeervoorzieningen, appartementen en grondgebonden woningen.

In de jaren volgende op de tender heeft een omvangrijk team van betrokkenen de verdere condities van de ontwikkeling in beeld gebracht. Het voorontwerp zoals hier op de website getoond zal vanwege veranderende randvoorwaarden nog onderhevig zijn aan wijzigingen. 

In het voorontwerp zijn de winkelvoorzieningen georiënteerd op de Crooswijkseweg. Via een tapis roulant is de parkeervoorziening op het dak van de supers bereikbaar. De bevoorrading van de winkels geschiedt inpandig, waarbij de auto’s vanaf de Tamboerstraat inrijden en via de Pijperstraat uitrijden. De baksteen architectuur van het plan zoekt aansluiting op de historische karakteristieken van de wijk, zonder deze te kopiëren.

OPDRACHTGEVER:
Jumbo Supermarkten

LOCATIE:
Rotterdam

PROGRAMMA:
supermarkten, woningen en parkeervoorzieningen

ADRES:
Tamboerstraat, 3034 PT

PERIODE:
2013-2017

PARTNERS:
Jumbo Supermarkten (opdrachtgever)
Wildschut Planontwikkeling (gedelegeerd opdrachtgever)
Kuiper Compagnons (bestemmingsplanadviezen)
SWINN (constructeur)
Dtnp (ruimtelijke economische onderbouwing)
Gemeente Rotterdam
Havensteder woningcorporatie

ALLE PROJECTEN