TRANSVAAL

Den Haag

Na de succesvolle voltooiing van de Reitztsraat, is nu ook de vervolgopgave in de wijk Transvaal
in Den Haag succesvol afgerond. Van Omme & de Groot is door Staedion gevraagd om de renovatie van ca. 135 woningen te realiseren. De architectonische opgave concentreerde zich op de gevelaanzichten aan de straten Bothastraat, De la Reyweg, Cronjestraat en de Paul Krugerlaan. De woningverbetering in de jaren ‘80 is ten koste gegaan van de oorspronkelijke esthetische kwaliteit. Met een nieuw ontwerp voor de portieken, balkonhekken en vervanging van de gevelramen is de oorspronkelijke architectonische kwaliteit van deze gevels terug zichtbaar geworden. Een betekenisvolle opgave waarmee de leefbaarheid van dit kwetsbare stadsdeel is verbeterd en opgewaardeerd.

OPDRACHTGEVER:
Van Omme & De Groot

LOCATIE:
Den Haag

ADRES:
Bothastraat

PROGRAMMA:
Gevelrenovatie van vijf straten rondom de Bothastraat (135 woningen)

PERIODE:
2019-2020

PARTNERS:
Woningcorporatie Staedion

ALLE PROJECTEN