DIENSTEN

Ontwikkeling en advies

Gevoed door de schaarste in beschikbare middelen is het, nog meer dan voorheen, van belang om snel en efficiënt de haalbaarheid van ontwikkelingen te onderzoeken. Wij ondersteunen onze relaties in het vroegste stadium van de haalbaarheidsfase. Dit doen wij als breed adviseur met verstand van de brede context van projectontwikkeling en projectinitialisatie. Onze kennis en ervaring stelt ons in staat om snel en doeltreffend de haalbaarheid van projecten in beeld te brengen. Dit doen wij desgewenst in samenwerking met partners en al dan niet in de mede risicodragende sfeer.

Onze brede ervaring in de bouw heeft ons ook geleerd waar onze kerncompetenties liggen en waar wij de voorkeur geven aan het inschakelen van deskundige derden. Eentien Architecten beschikt over een netwerk van deskundige adviseurs die naar gelang de wenselijkheid aan een projectteam kunnen worden toegevoegd, al dan niet onder de eindverantwoordelijkheid van het architectenbureau.

Ontwerp en techniek

Ontwerp en techniek is van oudsher het gebied waar het bureau actief in is. De integratie van deze twee disciplines binnen het bureau heeft evenwel een nieuwe dimensie aan dit werkterrein toegevoegd.

Gedragen door deze organisatorische samenvoeging en de implementatie van de BIM productiemethodiek zijn ontwerp en techniek versmolten tot een integraal en vloeiend proces.

Om dit doel te bereiken hebben wij onze projectarchitecten zorgvuldig geselecteerd en verder getraind om integraal leiding te geven aan onze projecten. Zij doen dit als meeproducerend BIM modelleur en zijn dan ook volledig op de hoogte van de ins en outs van de projecten. Wij zien onze ontwerpers graag als ontwerpers-ingenieurs, omdat zij niet alleen over uitstekende ontwerpvaardigheden beschikken, maar ook over leidinggevende en procesmatige kwaliteiten. Het resultaat is een hoogwaardige dienstverlening met toegevoegde waarde voor project en proces.

Building Information Modelling

Voor Eentien Architecten als bureau betekent het werken met BIM technieken in de eerste plaats dat wij ons werk nog beter kunnen doen. Ons teken- en modelleerwerk vertegenwoordigt een waarde voor ons en onze partners in het proces van ontwikkelen van projecten, ontwerpen en bouwen. We kunnen accuraat en compleet werk leveren in steeds kortere tijd.

We werken volgens goede interne afspraken die het standaard tekenwerk op een hoog niveau houden. Intussen kunnen we, en dat is typisch voor de BIM werkwijze, op basis van deze goede fundatie veel verschillende producten en diensten leveren.

Belangrijke competenties van ons bureau die we met behulp van de BIM technieken willen ondersteunen, zijn slagkracht en flexibiliteit. We hebben te maken met ook gaandeweg wijzigende vraag- en probleemstellingen. Onze analyses en oplossingen moeten we snel inzichtelijk en productief kunnen maken. We zijn in staat om het model steeds up-to-date te houden zodat er een integraal beeld is te geven van de oplossing of het ontwerp. Dus met een hoge nauwkeurigheid t.b.v. kostencalculatie en technische engineering. Uiteindelijk zijn deze instrumenten pas nuttig in de handen van competente mensen. Een integrale aanpak gaat hand in hand met onze inzet van ontwerper-modelleurs die ook de bouwkunde grondig begrijpen. Zijn zijn kennisdrager gedurende het hele traject van haalbaarheid tot oplevering en tevens fungeren ze als aanspreekpersoon voor iedereen van gebruiker tot onderaannemer.

Bouwen is samenwerken. Het is altijd weer zaak om partijen bij elkaar te brengen die ook echt willen samenwerken. Iedereen heeft het in deze context over vertrouwen en onze ervaring is dat dat inderdaad onmisbaar is, hoe moeilijk dit ook te formuleren is in de zin van contracten en aansprakelijkheden. Zolang er met open vizier gewerkt wordt en we onderkennen dat de verschillende belangen allemaal een plek verdienen in de keten, dan leidt dat volgens ons tot de beste prijs-kwaliteit verhouding.