RONSSEVELD

Gouda

De crisisjaren die rond 2008 startten, hebben menig project vertraagd of zelfs doen sneuvelen. In het geval van het project Ronsseveld III heeft de crisis een aanzienlijke vertraging en ook gedeeltelijke herontwikkeling tot gevolg gehad. Toen de crisis haar intrede deed waren de eerste fase woningbouw en de nieuwbouw van het Ronssehof inmiddels in uitvoering of voltooid. Maar in de loop der jaren ontstonden er weer nieuwe mogelijkheden en heeft het bureau in opdracht van Boele & van Eesteren het eerdere bouwplan nog eens onder handen genomen. Het resultaat voor twee van de drie ontworpen appartementsgebouwen is een intensivering van het aantal woningen binnen het reeds ontworpen casco door verkleining van de appartementen. De eerdere ontwerpthema’s van de gevels zijn grotendeels overeind gebleven. De karakteristieke voorzetgevels aan de hofzijde zijn op de hier getoonde foto goed zichtbaar. De realisatie van het derde gebouw met zorgappartementen laat op zich wachten. Wellicht kunnen we u hier in de toekomst nog iets van tonen.

OPDRACHTGEVER:
Boele & van Eesteren

LOCATIE:
Gouda

PROGRAMMA:
44 huurappartementen, 33 koopappartementen
en parkeergarage

ADRES:
Ronsseweg 104, 2803 ZP

PERIODE:
2009 – 2018

PARTNERS:
Aronsohn raadgevende ingenieurs BV (constructies)

ALLE PROJECTEN