REGIOKANTOOR WOONSTAD

Rotterdam

Het regiokantoor voor Woonstad Rotterdam is ontstaan in een tijd dat het belang van de woningcorporaties niet genoeg onderstreept kan worden. Het zijn deze organisaties die midden in de wijk staan en daarmee een onmisbare schakel vormen tussen enerzijds het stapelen van stenen en anderzijds de leefbaarheid en sociale cohesie van de wijk.

Met het regiokantoor aan de Slinge, midden in Pendrecht, wil Eentien Architecten de betrokkenheid en toegankelijkheid van de corporatie praktisch en zichtbaar maken. Het is ingepast als element van de “wooneenheid”, de herhaalde stempel in het stedenbouwkundig plan voor de wijk Pendrecht van Lotte Stam-Beese. Direct naast de locatie bevinden zich de bekende “Vissenkommen” van architect Nefkens die recent zijn gerenoveerd.

Al vanaf de eerste schets is het gebouw als een compact volume voorgesteld, weinig ruimte innemend, zonder achterkanten en transparant naar alle zijden. Bescheiden, maar duidelijk en betekenisvol aanwezig op een plek waar de oude wijkstructuur was beschadigd. Door de nieuwe manier van werken vinden uiteindelijk veel meer mensen, dan oorspronkelijk voorzien, een werkplek in dit duurzame gebouw midden in de wijk.

Het rationele stramien waarop de plattegrond en de gevels zijn ontwikkeld, opent zich over de hoek om een entree te vormen aan het plein waaraan ook het metrostation ligt. Het centrale atrium wordt daarmee toegankelijk en vormt de ontvangsthal voor de huurders van Woonstad die hier terecht kunnen voor diverse zaken. Het skelet van het gebouw wordt gevormd door een prefab betonnen casco bestaande uit kolommen en vloerplaten zonder balken. Door deze constructiemethode kon het casco in korte tijd worden geplaatst. Deze vloerplaten zijn voorzien van warmte en koelleidingen.

De toepassing van betonkernactivering brengt met zich mee dat het lastiger is om variërende warmtebehoeftes op verschillende plekken in het gebouw op te vangen. Dat maakte het weer noodzakelijk om het gebouw zo passief mogelijk te maken. Dat wil zeggen: zo min mogelijk ongecontroleerde opwarming door zontoetreding en een zo laag mogelijk warmteverlies. Om dit te bereiken is er een gevel ontworpen met een diepe negge die directe zoninstraling beperkt. Het dragend skelet wordt ter plaatse van de gevels verdubbeld en opgebouwd uit prefab betonnen geveldelen, waarin tevens de overige vaste zonwering is opgenomen.

Het toegankelijke dak is ingericht als tuin ter compensatie van het vergrootte en verharde oppervlak op deze locatie en aldus de warmte- en waterabsorptie te verbeteren. Het hoogste dakvlak werd volledig ingezet om zonne-energie op te vangen. Het gehele dak, inclusief het glazen dak van het atrium, is voorzien van PV-cellen. Hiermee wordt tevens opwarming van het atrium voorkomen.

Het atrium zelf functioneert als centrale generator voor de gebouwventilatie. Bovenin wordt de lucht afgezogen en de warmte teruggewonnen (wintersituatie) dan wel door natuurlijke trek afgevoerd (zomersituatie). Het hemelwater wordt opgevangen in een grijswaterdepot en hergebruikt voor onder andere het doorspoelen van toiletten.

De BREEAM score is Very Good. Het project werd na de selectiefase door middel van BIM technieken verder uitgewerkt. De leverancier van het prefab casco leverde een model hiervan opgebouwd uit de standaard componenten. Nieman begon met het opzetten van een installatiemodel en Eentien Architecten verzamelde deze data in een totaal gebouwmodel.

OPDRACHTGEVER:
Woonstad Rotterdam

LOCATIE:
Rotterdam

ADRES:
Ooltgensplaathof 1, 3086 NC

PROGRAMMA:
Publieksloket, kantoor

BVO:
1.458 m²

PERIODE:
2010 – 2012

ALLE PROJECTEN