EILANDJE URK

Arnhem

Een volksbuurt in Arnhem, met betrokken bewoners die hier graag willen blijven wonen. Het leven in de woning strekt zich uit tot in de voortuin en het contact met de straat is belangrijk. De bewoners hechten aan hun sociale structuur. De woningen waren echter niet meer opgewassen tegen de eisen van de huidige tijd. Slopen en nieuwbouw is hier de beste oplossing.

Eentien Architecten voorzag in het ontwerp van 87 nieuwe, energiezuinige, grondgebonden sociale huurwoningen. Het ontwerp maakt dat Eilandje Urk een herkenbare buurt is. Een samenhangend geheel waarmee men zich kan identificeren, waarin men niet anoniem hoeft te zijn, met grote openbare groenvoorzieningen en gebalanceerde parkeeroplossingen.

Inmiddels is aannemer Hegeman gereed met de bouw van de nieuwe woningen. Het Eilandje Urk is weer helemaal klaar voor de toekomst.

OPDRACHTGEVER:
Vivare Arnhem i.c.m. Hegeman Bouwgroep

LOCATIE:
Arnhem

ADRES:
Buysstraat

PROGRAMMA:
84 sociale huurwoningen

PERIODE:
2018 – 2020

PARTNERS:
Hegeman Bouwgroep
RROG (stedenbouw en landschap)

ALLE PROJECTEN