EILANDJE URK

Arnhem

Een volksbuurt in Arnhem, met betrokken bewoners die hier graag willen blijven wonen. Het leven in de woning strekt zich uit tot in de voortuin en het contact met de straat is belangrijk. De bewoners hechten aan hun sociale structuur. Maar de woningen zijn niet meer opgewassen tegen de eisen van de huidige tijd. We presenteren een plan voor 87 nieuwe woningen. Eenvoudige maar zeer goed uitgeruste huizen die voldoen aan de nieuwste energieprestatie-eisen.
Het ontwerp is gericht op doelmatige eenvoud met verbijzonderingen op de juiste plekken. Het wordt een herkenbare buurt, een samenhangend geheel waarmee men zich kan identificeren, waarin men niet anoniem hoeft te zijn. Het mag een mooie buurt worden. Met frisse gevels, openbare groenvoorzieningen en gebalanceerde parkeeroplossingen. En er mag op straat gespeeld worden!

OPDRACHTGEVER:
Vivare i.c.m. Hegeman Bouwgroep

LOCATIE:
Arnhem

PROGRAMMA:
84 sociale huurwoningen

ADRES:
Buysstraat

PERIODE:
2018 – 2019

PARTNERS:
Hegeman Bouwgroep
RROG

ALLE PROJECTEN