CLI STUDIO

Erasmus Campus Rotterdam

In het Polak gebouw van de Erasmus Universiteit op de universiteitscampus in Rotterdam wordt voor de Community for Learning & Innovation een geluidsstudio gerealiseerd. Voor de realisatie van deze hoogwaardige studio met annexen is de Erasmus Universiteit met 01-10 Architecten een Total Engineerings-overeenkomst aangegaan.
Samen met haar partners Bureau Bouwkunde en Prime Advice heeft het bureau vormgegeven aan het project, waarbij nauw is samengewerkt met de ontwerpster van het studio concept, Edina Peli.

OPDRACHTGEVER:
Erasmus Universiteit Rotterdam

LOCATIE:
Rotterdam

PROGRAMMA:
1700 m2 studio en nevenfacioliteiten

PERIODE:
2018

PARTNERS:
Bureau Bouwkunde (management)
Prime Advice (installatie adviezen)
KRED/Edina Peli (schetsontwerp)
Groenenwegen PGN Bouw (uitvoering)