ABEL TASMANKWARTIER

Oud Beijerland

Midden in het historische hart van Oud-Beijerland ligt reeds geruime tijd een ontwikkelingslocatie, in de loop der tijd bekend geworden als de postkantoor-locatie of de Bijlschool-locatie. Beide namen verwijzen naar bestaande (historische) bebouwing in het plangebied. Het ontwikkelingsgebied is echter groter en is ooit een boomgaard geweest. Inmiddels zijn de randen om het gebied op verschillende wijze en in verschillende tijdsperioden ontwikkeld.

De ontwikkeling van het Abel Tasmankwartier biedt de kansen om deze deelgebieden harmonisch op elkaar te laten aansluiten en een kleinschalige en beschutte woon-enclave te realiseren midden in de historische kern van Oud-Beijerland. De visie van 01-10 voorzag in een gedetailleerd vormgegeven stedenbouwkundig plan met uiteenlopende en consciëntieus vormgegeven woonmilieus. Conform de vraagstelling was de architectuur-oriëntatie klassiek en daarmee afgestemd op de historische elementen in de omgeving.

OPDRACHTGEVER:
Van Wijen Projectontwikkeling West

LOCATIE:
Oud Beijerland

PROGRAMMA:
Stedenboukundig plan en 34 grondgebonden woningen

ADRES:
Abel Tasmanstraat / Karel Doormanstraat

PERIODE:
2018

ALLE PROJECTEN