ABEL TASMANKWARTIER

Oud Beijerland

Voor de ontwikkeling van het Abel Tasman kwartier in Oud-Beijerland, voor velen bekend als de ‘postkantoorlocatie’, heeft Van Wijnen Projectontwikkeling een drietal architecten uitgenodigd om een visie op de ontwikkeling te ontwikkelen. De visie van 01-10 Architecten heeft zich sterk gefocust op de stedenbouwkundige perfectionering van het gebied. Om dit te bereiken zijn de stedenbouwkundige uitgangspunten verder aangescherpt en vertaald naar een gedifferentieerde woon-enclave met aangename autovrije verblijfsplekken. De architectuur heeft een traditioneel karakter en sluit daarmee goed aan op de historische kaders die vanuit de omgeving worden aangeboden.

OPDRACHTGEVER:
Van Wijen Projectontwikkeling West

LOCATIE:
Oud Beijerland

PROGRAMMA:
34 Grondgebonden woningen

ADRES:
Abel Tasmanstraat / Karel Doormanstraat

PERIODE:
2018