EILAND POORTWIJK III

Oud Beijerland

Voor de drie laatste ontwikkelingslocaties van Poortwijk III schreef de gemeente Oud-Beijerland een openbare inschrijving onder marktpartijen uit. Namens BM van Houwelingen participeerde 01-10 Architecten in de selectie. De selectiefase resulteerde in vier geselecteerde marktpartijen, waaronder BM van Houwelingen. Met de door haar ontworpen planopzet beoogde 01-10 Architecten een samenhangend architectonische gebaar te maken ten opzichte van de reeds ontwikkelde voorzieningenstrook tegenover het eiland, maar met subtiele variaties en ruimte voor persoonlijke invullingen voor de kopers.

De drie deelplannen hebben een optimale waterbinding en levensloopbestendige plattegrondopzet gemeen. Een van de drie locaties is bovendien in een volledige CPO structuur opgezet met maximale keuzevrijheden voor de bewoners. Vanwege de kwetsbaarheid van de achtertuinen aan een openbaar water zijn voor het project de buitenbergingen integraal ontworpen en opgenomen in een gedetailleerd uitgewerkt terreinplan. De daken zijn zodanig ontworpen dat PV panelen optimaal konden worden geïntegreerd.

 

OPDRACHTGEVER:
BM van Houwelingen

LOCATIE:
Eiland Poortwijk III
Oud Beijerland

PROGRAMMA:
17 woningen
4 woningen CPO

PERIODE:
2018

ALLE PROJECTEN