EILAND POORTWIJK III

Oud Beijerland

Voor de ontwikkeling van drie bouwkavels op het eiland in Poortwijk III heeft de gemeente Oud-Beijerland een openbare tender onder marktpartijen uitgeschreven. 01-10 Architecten heeft in opdracht van BM van Houwelingen vormgegeven aan de visie op de opgave. De drie kavels hebben gemeenschappelijk een sterke water-oriëntatie. De levensloopbestendige woningen die ten grondslag liggen aan de visie zijn voorzien van een gevarieerd optiepakket, waaronder een volledig woon- en slaapprogramma op de begane grond. Voor een van de drie kavels is een CPO organisatie ontwikkeld, die de mogelijkheden biedt om binnen een vastgesteld kader volledige individuele woningen te ontwikkelen.

OPDRACHTGEVER:
BM van Houwelingen

LOCATIE:
Eiland Poortwijk III
Oud Beijerland

PROGRAMMA:
17 woningen
4 woningen CPO

PERIODE:
2018