SCHUYTGRAAF

Arnhem

Afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet officieel 100 miljoen vrijgemaakt voor de verduurzaming van sociale huurwoningen. Op een totaal van 2 miljoen Nederlandse sociale huurwoningen is dat geen afdoende bedrag (50 euro per woning!). De extra investeringen om BENG prestaties te leveren zijn relatief zeer groot ten opzichte van de uitgeklede bouwbudgetten voor de nieuwbouw sociale huurwoningen. Ook de technologie om bij grondgebonden rijwoningen op een toekomstbestendige (gasloze) manier in de warmtevraag te voorzien is zeker nog niet uitontwikkeld. Innovatie is nodig en daarbij een herijking van programma’s van eisen en bijbehorende budgetten. In Schuytgraaf, de Arnhemse uitbreidingswijk aan de zuidzijde van de Rijn bouwen we samen met Hegeman en Vivare 26 eenvoudige rijwoningen die zullen voldoen aan de nieuwste eisen op het gebied van BENG. Een eerste kleine stap in de goede richting.

OPDRACHTGEVER:
Vivare i.c.m. Hegeman bouwgroep

LOCATIE:
Arnhem

PROGRAMMA:
26 sociale huurwoningen

ADRES:
Minervasingel

PERIODE:
2018

PARTNERS:

ALLE PROJECTEN