DE PASSIE

Rotterdam

De Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs De Passie exploiteert aan de Maashaven in Rotterdam een middelbare school voor VMBO-TL, HAVO en VWO. De school groeit gestaag en kampt inmiddels met ruimtegebrek. Met het oog op de groei die de school in de komende jaren voorziet, heeft De Passie een professioneel team samengesteld dat vorm moet geven aan de geprognosticeerde groei van 645 naar 807 leerlingen. Op basis van een onderhandse meervoudige aanbesteding is 01-10 Architecten aangetrokken om vorm te geven aan de uitbreiding, die binnen het bestaande complex dient plaats te vinden.

Inmiddels is het definitief ontwerp afgerond en is de aanbestedingsprocedure opgestart. Het ontwerp voorziet in de realisatie en versterking van verschillende leerdomeinen met elk een eigen karakter. De gelegenheid zal worden benut om de entree van de school functioneler en zichtbaarder te maken.

OPDRACHTGEVER:
Evangelische school voor VMBO-TL, HAVO en VWO

LOCATIE:
Rotterdam

PROGRAMMA:
Uitbreiding bestaande school

ADRES:
Ulaanbaatarplein 6,
3011 BN Rotterdam

PERIODE:
2018-2019

PARTNERS:
Boele van Eesteren (aannemer)
Quadraat (projectmanagement)

ALLE PROJECTEN