AMALIAPLEIN

Leiderdorp

In 2013 schreef de gemeente Leiderdorp een tender uit voor de ontwikkeling van het Amaliaplein.

01-10 Architecten ontwierp voor Lidl het plan dat ten grondslag lag aan de winnende inschrijving. Discussie met de provincie heeft de verdere planontwikkeling vervolgens een aantal jaren vertraagd. In 2017 is de provincie alsnog akkoord gegaan met de nieuwe vestiging van Lidl en is de verdere planontwikkeling weer opgepakt.

Het project vormt een koppelstuk tussen de woonstraten uit de jaren ´30 en de bedrijvenzone aan de A4. De programmatische mix van supermarkt, gebouwde parkeervoorzieningen en woonprogramma is opgelost in een kleinschalig en tradioneel vormgegeven ensemble. Hierdoor worden er zowel waardevolle woonstraten en pleintjes gecreerd als functioneel en efficiente oplossingen voor parkeren, expeditie en supermarktbezoek.

OPDRACHTGEVER:
Lidl Nederland GmbH

LOCATIE:
Leiderdorp

PROGRAMMA:
Supermarkt en woningen

ADRES:
Amaliaplein

PERIODE:
2016 – 2018

PARTNERS:
Lidl (opdrqachtgever)
Stijlgroep (landschapsadviezen)
Expovastgoed (managment ondersteuning)

ALLE PROJECTEN