ANTES

POORTUGAAL

Eentien Architecten heeft de kliniek van 11.000 m2 ontworpen voor een doelgroep van cliënten die langer dan een jaar psychiatrische zorg nodig hebben. Op het zogenaamde Delta terrein aan de Oude Maas is al meer dan 100 jaar psychiatrische opvang voor de regio Rotterdam gevestigd. Met deze kliniek gaat een ingrijpende vernieuwing van start waarbij een GGZ zorgcampus zal ontstaan van meerdere grote klinieken in een landschappelijke omgeving.

De kliniek huisvest 144 individuele wooneenheden, vormgegeven als micro-appartementen. Cliënten kunnen naar keuze zelfstandig koken en eten of gebruik maken van de groepsvoorzieningen. De gemeenschappelijke woonkamers vormen samen met de houten buitenruimtes het grotendeels transparante middendeel van de kliniek. In het hart van het gebouw is een terrasvormige tuin aangelegd wat zorg voor daglicht tot diep in het gebouw. De centrale watervaltrap wikkelt zich rondom deze binnentuin zodat er horizontale en verticale zichtrelaties ontstaan die een gevoel van overzicht en oriëntatie geven. Rondom binnentuin en trap ligt een centrale ontsluitingsring met algemene voorzieningen. Vanuit deze centrale ring zijn er afwisselend relaties met de binnentuin, de buitenwereld, de trappen en de woonvleugels.

Alles aan dit woon-zorggebouw staat in het teken van het ‘Healing Environment’, een gezonde omgeving gebaseerd op fysieke zaken als frisse lucht en daglicht overal in het gebouw. Maar ook door het vooropstellen van ruimtelijke oriëntatie, het vermijden van eenvormig- en eentonigheid en een intuïtieve way-finding. De overal nabije aanwezigheid van groen. De goede akoestische voorzieningen en geluidsisolatie zijn overal doorgevoerd. En tenslotte het gebruik van natuurlijke, tactiele, duurzame en mooi verouderende materialen als steen, bamboe, hout en mooie wandbekledingen in frisse tinten.

De uitdaging van een modern verblijfsgebouw voor de GGZ zit in de organisatie van het kruisverband tussen de (toenemende) autonomie van de cliënten tijdens hun hersteltraject en de effectieve inzet van de zorgprofessionals en hun organisatie. Hierbij gaat het niet alleen om behandeling van psychiatrische klachten maar juist ook om de begeleiding die nodig is om weer meer grip op het leven te krijgen. De interactie met  de omgeving, de naasten en de gemeenschap is hierbij essentieel. Dit zorggebouw staat dan ook midden in de maatschappij en laat deze zelfs toe tot de door haar beschermde binnenwereld.

OPDRACHTGEVER:
Antes

LOCATIE:
Poortugaal
Albrandswaardsedijk

PROGRAMMA:
Care Kliniek, 11.000 m² BVO

PERIODE:
2017 – 2020

PARTNERS:
Oostelbos van den Berg
Zonneveld Ingenieurs
Nelissen Ingenieursbureau BV

ALLE PROJECTEN