AZOBÉHOUT

Zoetermeer

In 2004 schreef de gemeente Zoetermeer een ontwikkellaarsselectie uit voor de ontwikkeling van de locatie Azobehout, een restlocatie van het voormalige Floriadeterrein in Zoetermeer Rokkeveen.

De opgave was een bijzonder complexe; de locatie bestond uit een verhoogd, aan de geluidswal van de A12 verbonden plateau, waardoor een fietsroute op maaiveld was geprojecteerd. Het plateau diende in stand te worden gehouden en de woninggebonden parkeerplaatsen dienden binnen de locatie te worden opgelost.

Het ontwerp van 01-10 Architecten bestaat uit een structuur van gekoppelde semi patio woningen, gelegen op het plateau en door middel van vlonders ontsloten voor voetgangers. Het parkeren is voorzien onder de woningen, opgenomen in het verhoogde maaiveld. De twee zelfstandige parkeergarages zijn intern verbonden met de bovenliggende woningen. De nieuw aan te leggen fietsroute werd met behulp van een voetgangersbrug overkluisd.

De expressieve baksteenarchitectuur biedt de woningen een panoramisch venster met uitzicht over de omgeving. Doordat de woningen op een verhoogd terrein werden gerealiseerd konden erfscheidingen bescheiden blijven en werd transparantie in de locatie gemaximaliseerd. De buiten de patio’s gelegen grond is in VVE verband uitgegeven en wordt collectief beheerd, inclusief de gemeenschappelijke tuin rond de woningen. Het plan heeft in 2006 als finalist meegedongen naar de Haaglanden Award.

OPDRACHTGEVER:
Weijers v. Donselaar, Bouwfonds

LOCATIE:
Zoetermeer

PROGRAMMA:
16 patiowoningen met gebouwde parkeervoorzieningen

ADRES:
Azobéhout, 2719 MN

BVO:
4.350 m²

PERIODE:
2004 – 2009

ALLE PROJECTEN