WINKELPROMENADE

Den Haag

STEDELIJKE VERDICHTING

In opdracht van Staedion werken wij aan definitief ontwerp van een stedelijke vernieuwingsopgave in Den Haag. Het project vervangt een bestaand bouwblok aan de Betje Wolffstraat uit de jaren 50. Het huidige, drie-laags blok met 32 woningen en winkelplint wordt gesloopt. Hiervoor in de plaats komt een vijf-laags blok met 72 appartementen op een commercieel plint met oa een supermarkt en een parkeerkelder met bergingen.
Het woonprogramma bevat een variatie aan appartementen voor sociale huur, kwetsbare ouderen, en vrije sector. Dit zijn twee-, drie- en vierkamer woningen. Het commerciële programma is een flexibel in te delen casco en biedt mogelijkheden voor zowel kleine winkelunits en een supermarkt. De bestaande winkeliers kunnen hier in terugkeren na de sloop-nieuwbouw.
De galerij-ontsloten woningen zijn op de koppen ingesloten door twee portieken en naar buiten georiënteerde vrije sector appartementen. De gevels zijn ontworpen in de traditie van de naoorlogse strokenbouw, waarbij de galerijzijde zuid georiënteerd is en is gecombineerd met individuele buitenruimten.

OPDRACHTGEVER:
Woningbouwcorporatie Staedion

LOCATIE:
Den Haag

PROGRAMMA:
Nieuwbouw woningen, winkels en parkeergarage

ADRES:
Betje Wolffstraat

PERIODE:
2018 – 2022

PARTNERS:
Bouwadviesbureau Van der Ven
VIAC adviseurs
Bijkerk Bouwadvies

ALLE PROJECTEN