BLAUWE WEIDE FASE III

Arnhem

Voor de laatste fase in het herstructureringsproject Blauwe weide ontwierp 01-10 Architecten 2 appartementengebouwen en 26 grondgebonden woningen. De woningen vormen het sluitstuk in ruim 6 jaar betrokkenheid van 01-10 Architecten bij het project in de naoorlogse wijk Presikhaaf in Arnhem. De eveneens door 01-10 Architecten ontworpen appartementengebouwen aan de Laan van Presikhaaf zijn vorig jaar gereed gekomen. Aan de wijkzijde van deze appartementen worden nu de laatste 26 rijwoningen gerealiseerd. De woningen zijn gegroepeerd rondom een speelpleintje waarmee de bestaande platanen konden worden geïntegreerd.

De appartementengebouwen vormen samen met de eerdere fases van het project een solide wand aan de Laan van Presikhaaf. Hiermee wordt het achtergelegen gebied, waar ruimte is gemaakt om te spelen, afgeschermd. De portiek ontsluiting van de blokken zorgt ervoor dat, vanwege het ontbreken van de galerijen, we solide blokken kunnen maken. Door het verdiepte parkeerniveau blijven auto’s in het zicht en hoeft slechts een beperkt deel van de openbare ruimte bestemd te worden voor parkeren.

De 26 woningen zijn in de basis een herhaling van de eerder in Presikhaaf I door 01-10 Architecten ontworpen en gerealiseerde grondgebonden woningen. De vergevorderde mate van ketensamenwerking met Hegeman Bouw en hun IBC ketenpartners heeft er echter toe geleid dat zowel aanzienlijke tijdswinst als een lagere aanneemsom bij betere prestaties konden worden gerealiseerd.

Door ondermeer de toepassing van een fabrieksmatig geheel beglaasd prefab beton skelet zal het project in minder dan een half jaar worden gerealiseerd.

OPDRACHTGEVER:
Vivare Projecten

LOCATIE:
Arnhem

PROGRAMMA:
26 huurwoningen

ADRES:
Laan van Presikhaaf, 6826 CJ

BVO:
14.200 m²

PERIODE:
2010 – 2014

PARTNERS:
Hegeman Bouw

ALLE PROJECTEN