WESTERGOUWE

GOUDA

Het woongebouw maakt onderdeel uit van Westergouwe Tuinen II. Op het kavel omgeven door een watergang zijn twee ontwikkelingen gepland. Een sociaal woonprogramma van ca 50 woningen voor Woonpartners Midden Holland en een woonzorg gebouw met ca 60 woningen.
In de gevelarchitectuur zijn kenmerken opgenomen van de voormalige boerderij ‘Voorzorg’, die oorspronkelijk op dit kavel stond. De inrichting van de openbare ruimte als heemtuin verwijst nog naar de oorspronkelijke functie van het kavel.
Het woonprogramma bestaat naast 40 sociale huurwoningen en ca 10 woningen voor een specifieke doelgroep in de zorg. Beide doelgroepen hebben een eigen hoofdentree opgenomen in één binnenstraat.

OPDRACHTGEVER:
Woonpartners Midden-Holland

LOCATIE:
Westergouwe

PROGRAMMA:
50 Appartementen

PERIODE:
2018-2021

PARTNERS:
Giesbers Rotterdam

ALLE PROJECTEN