BOULEVARD ZUID

Rotterdam

In 2016 werd 01-10 Architecten door Apron benaderd om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van een concept voor een buurtwinkelvoorziening met bovenliggende woningen, appartementen en een ondergrondse parkeergarage.

Dit concept is in betrekkelijk korte tijd ontwikkeld en vormt inmiddels de basis voor de gevorderde dialoog die Apron met de gemeente en de grondeigenaren over deze ontwikkeling voert. Doel van de ontwikkeling is de versterking en opwaardering van de bestaande kernwinkelvoorziening aan de Beijerlandselaan.

Het plan voorziet in een gedeeltelijk tweelaagse winkelplint, waarboven zich een programma van dekgebonden woningen en appartementen ontwikkelt. Onder het complex is een parkeergarage gesitueerd, die voorziet in de parkeerbehoefte voor zowel de woningen als het commerciele programma.

Voor het project wordt een ingetogen maar rijk gedetailleerde baksteenarchitectuur negestreefd, die zich goed laat inpassen in de architectuur en structuur van de omgeving.

Het project verkeert nog in een initiatieffase; de getoonde beelden zijn derhalve niet meer dan illustratief voor de voorgenomen ontwikkeling.

OPDRACHTGEVER:
Apron

LOCATIE:
Rotterdam

PROGRAMMA:
Woningen en winkels

ADRES:
Beijerlandselaan, 3074 ES

PERIODE:
2016 – 

PARTNERS:
 Apron (opdrachtgever)

ALLE PROJECTEN