Buythen

Zoetermeer

01-10 Architecten gaf voor Weijers en van Donselaar vorm aan het winnende ontwerp voor de ontwikkeling een smalle strook grond in de wijk Oosterheem in Zoetermeer.

Er waren stringente richtlijnen uitgeschreven voor de ontwikkeling, waarbinnen de architecten en ontwikkelaars zich dienden te bewegen. Een van die richtlijnen was een transparante en lichte architectuur. Zeer duidelijk werd geen traditionele vormgeving voorgestaan.

Het plan voorziet in een lamelvormige bebouwing met gedifferentieerde bouwhoogte.
Een robuuste metselwerk muur vormde de ruggengraat van elke woning, aan welke ruggengraat een gedifferentieerd en optioneel aan te passen bouwvolume werd gekoppeld.

De ruime plattegronden voorzagen in een uitgebreid optiepakket van verschillende volumes, functies en inrichtingsvarianten. Ook wat betreft de materialisatie van de woningen werd de kopers een optiepakket aangeboden, waarmee elke woning was te individualiseren. Van deze mogelijkheden is door de kopers ook goed gebruik gemaakt.

Mede doordat de opdrachtgever bereid was om buiten de op dat moment gebruikelijke paden te treden is een opmerkelijk project gerealiseerd, waar het bureau met trots op terugkijkt.

Het project is in 2012 met de gemeentelijke Gemma Smid prijs onderscheiden.

OPDRACHTGEVER:
Weijers v. Donselaar

LOCATIE:
Zoetermeer

PROGRAMMA:
12 woningen

ADRES:
Geulstroom, 2721 AB

BVO:
3.200 m2

PERIODE:
2007 – 2008

ALLE PROJECTEN