De Gantel

Sliedrecht

De psychiatrische zorg die Yulius biedt, neemt steeds meer de vorm aan van outreachende zorg in de wijk, in de eigen omgeving van de cliënt. De klinische psychiatrische zorg wordt daarom steeds meer geconcentreerd. De klinische spoedzorg, nu nog verdeeld over twee de bestaande klinieken, wordt geconcentreerd op locatie De Gantel in Sliedrecht.

De Gantel was oorspronkelijk ontworpen voor ouderenpsychiatrie en gericht op langdurig verblijf. De zorg in de nieuwe spoedkliniek gaat juist uit van een zo kort mogelijk verblijf. De bestaande, relatief ruime appartementen zijn daarom verbouwd tot kleinere patiëntenkamers, waardoor er met behoud van het aantal plaatsen meer ruimte ontstaat voor andere functies. Belangrijk thema hierbij is de HIC (High & Intensive Care )-werkwijze: het fijnmazig op- en afschakelen van zorg met één-op-één begeleiding, het verminderen van escalaties door teampostloos werken, meer bewegingsruimte en meer keuzevrijheid voor de cliënten, een helende omgeving en het bevorderen van de autonomie van de cliënten.

OPDRACHTGEVER:
Yulius

LOCATIE:
Sliedrecht

ADRES:
Wilhelminastraat 71

PROGRAMMA:
Zorg (101 units kortdurig verblijf)

PERIODE:
2020

PARTNERS:
Oostelbos van den Berg
Interieur BY Laura

ALLE PROJECTEN