De Gantel

Sliedrecht

De psychiatrische zorg die Yulius biedt, neemt steeds meer de vorm aan van outreachende zorg in de wijk, in de eigen omgeving van de patiënt. De klinische psychiatrische zorg wordt daarom steeds meer geconcentreerd. De klinische spoedzorg, nu nog verdeeld over twee de bestaande klinieken, wordt geconcentreerd op locatie De Gantel in Sliedrecht.

De Gantel was oorspronkelijk ontworpen voor ouderenpsychiatrie en gericht op langdurig verblijf. De zorg in de nieuwe spoedkliniek gaat juist uit van een zo kort mogelijk verblijf. De bestaande, relatief ruime appartementen worden daarom verbouwd tot kleinere patiëntenkamers, waardoor er met behoud van het aantal plaatsen meer ruimte ontstaat voor andere functies. Belangrijk thema hierbij is de HIC (High & Intensive Care )-werkwijze: het fijnmazig op- en afschakelen van zorg met één-op-één begeleiding, het verminderen van escalaties door teampostloos werken, meer bewegingsruimte en meer keuzevrijheid voor de patiënten, een Healing Environment en het bevorderen van de autonomie van de patiënten.

OPDRACHTGEVER:
Yulius

LOCATIE:
Sliedrecht

PROGRAMMA:
Zorg

ADRES:
Wilhelminastraat 71

AANTAL:
101 units kortdurig verblijf

PERIODE:
2019

PARTNERS:
Interieur BY Laura

ALLE PROJECTEN