DE HOOISTOOF

Strijensas

Strijensas is een kleine gemeenschap met ca. 550 inwoners in de Hoeksche Waard en valt bestuurlijk onder de gemeente Strijen.

Op de locatie van De Hooistoof stond voorheen een kleine basisschool met drie klaslokalen. Het schoolgebouw was sterk verouderd en voldeed niet meer aan de eigentijdse definities van een inspirerende onderwijsomgeving. Bovendien was er veel achterstallig onderhoud.

Besloten werd om niet te investeren in het achterstallig onderhoud, maar het beschikbaar budget te besteden aan de huur van een nieuw onderwijsgebouw. Gelet op de onzekerheid of een zelfstandige school in Strijensas op lange termijn te exploiteren zou blijven, is besloten om de school in de vorm van een schoolwoning project op te nemen in een woongebouw. 

Om het project voldoende financieel draagvlak te geven is het schoolprogramma uitgebreid met 17 appartementen. Binnen de dorpskarakteristiek van Strijensas was evenwel voorheen nog geen vorm van gestapelde bouw aanwezig. Om de bouwmassa op een natuurlijke wijze in te passen in de schaap en morfologie van het dorp hebben we teruggegrepen op het icoon van de boerenhoeve. Een type boerderij die in de Hoeksche Waard veelvuldig voorkomt.

Het complex is opgetrokken uit een hybride skelet van dragende wanden en staalconstructie. De lichte gevels zijn uitgevoerd met een Eternit Zweeds rabat; de grote dakvlakken waren aanvankelijk gedetailleerd in een zinken afwerking met felsnaden; uiteindelijk is om budgettaire redenen gekozen voor een afwerking met vlakke leipannen.

Het plan is zodanig opgezet dat op termijn de school is te transformeren tot grondgebonden appartementen, waarbij het gymlokaal aan de straatzijde kan worden herbestemd tot twee grondgebonden woningen.

OPDRACHTGEVER:
HW Wonen i.s.m. Stichting Acis

LOCATIE:
Strijensas

PROGRAMMA:
17 woningen, basissschool

ADRES:
Suze Groenewegstraat, 3292 AJ

BVO:
120 + 2.100 m²

PERIODE:
2004 – 2009

ALLE PROJECTEN