DE NIEUWE VAART

Arnhem

De aanpak van de wijk De Nieuwe Vaart in Arnhem maakt onderdeel uit van een reeks van projecten waarbij we ons bezig hebben gehouden met de herstructurering van de na-oorlogse wijken van Presikhaaf.  Een mix van sociale en bouwkundige problemen dwingt de woningcorporaties, eigenaren van de woningen in deze wijken, ertoe om een integrale visie te formuleren. Een visie op de vastgoedvoorraad, de bewonersdoelgroepen en de leefbaarheid van de wijken.
Ook De Nieuwe Vaart wordt gekarakteriseerd door deze dynamiek. Een grote nadruk op grondgebonden rijwoningen, eenvoudige, generieke woningtypes. Daarnaast een sterke focus op een zeer snelle en foutloze bouwproductie met veel prefabricatie en zo weinig mogelijk arbeidsgangen en soepele opleveringsroutine.

De ogenschijnlijke smalle marges maakten dit project tot een opgave die misschien basaal is maar daarmee niet persé eenvoudig. Juist in de basisopzet moest het plan optimaal in elkaar zitten, zaken als de functionaliteit van de plattegronden, de effectiviteit van het bouwsysteem, de kwaliteit van basisgevel en de erfscheidingen moeten eenvoudig en goed zijn. Het succes van het plan mag niet afhangen van gekunstelde oplossingen en de inzet van het budget moet optimaal tot uitdrukking komen in zichtbare en/of meetbare prestaties.

Onze aandacht ging met name uit naar de hercreatie van een positieve woonomgeving. Dit omvatte het behouden van volwassen bomen in de openbare groenzones, het herinrichten van speelplekken voor diverse leeftijdscategorieën. Het ontwerpen van duidelijke en mooie scheidingen van privé en openbaar. Bewust zichtbaar geintegreerde oplossingen voor regenwater-buffering. Karaktervolle architectuur met de nadruk op mooi metselwerk in warme tinten en een subtiele detaillering ramen, deuren en luifels.

OPDRACHTGEVER:
Woningcorporatie Vivare / Hegeman Bouw

LOCATIE:
Arnhem

PROGRAMMA:
99 Woningen

ADRES:
Roompotstraat, 6826 EP

PERIODE:
2016 – 2017

PARTNERS:
Lucassen Bouwconstructies

ALLE PROJECTEN