DELTAKWARTIER

Arnhem

Als vervolg op de vruchtbare samenwerking met de Arnhemse woningbouwcoöperatie Vivare en Hegeman Bouwgroep heeft 01-10 de afgelopen twee jaar gewerkt aan een opvolgende herstructureringsopgave in de wijk Presikhaaf. Ook hier hebben de portiek- en duplexflats plaatsgemaakt voor appartementengebouwen op een halfverdiepte parkeerlaag. Er is voortgebouwd op de hoge, maar intussen waargemaakte ambities van Blauwe Weide, die daar door middel van ketenintegratie en BIM-methodieken tot stand zijn gebracht.

Dit resulteert opnieuw in sociale woningbouw zonder galerij ontsluiting, met ruimte balkons en verdiepte parkeeroplossing. Op bouwfysisch en installatiegebied is er gebruik gemaakt van de inzet van natuurlijke ventilatie en vloerverwarming, alsmede zonne-energie voor de collectie ruimten. Wij zijn erin geslaagd om binnen budget te investeren in onderhoudsarme materialen zoals doorgestreken voegwerk in het metselwerk en aluminium kozijnen. Alle genomen maatregelen resulteren in lage onderhouds- en energielasten en een Energieprestatie coëfficiënt van 0,4.

De samenwerking is voor een deel van dit project uitgebreid met architectenbureau Crepain Binst, waarbij 01-10 Architecten voor de volledige BIM integratie heeft zorggedragen.

De gekozen portiekontsluiting heeft het mogelijk gemaakt om zowel de straatgevels als de zuidelijk georiënteerde achtergevels van balkons te voorzien en de gebouwen een alzijdige uitstraling te geven. De balkons zijn integraal onderdeel gemaakt van het architectonische volume.

Door middel van de lichte gemetselde en betonnen plint worden de woongebouwen gehecht aan het maaiveld en wordt er een thematische relatie gelegd met de overige blokken binnen Deltakwartier. In deze plint zijn op een integrale wijze de diverse entrees en openingen van parkeerkelders, fietsenstallingen en vluchtwegen opgenomen. De hoofdentrees onderscheiden zich hierin duidelijk, doordat hun hoge puien de doorlopende plint onderbeken en ter plaatse interieur en exterieur met elkaar verknopen.

OPDRACHTGEVER:
Vivare Projecten

LOCATIE:
Arnhem

PROGRAMMA:
Woningbouw, 80 appartementen

ADRES:
Laan van Presikhaaf, 6825 AZ

BVO:
12.600 m²

PERIODE:
2012 – 2014

PARTNERS:
Hegeman Bouw

ALLE PROJECTEN