DR. SCHAEPMANSTRAAT

Delft

De oudere woonbuurten met bouwtechnisch problematische woningen zijn steeds vaker het onderwerp van onze aandacht. Funderingsproblemen, vochtissues, volledige achterhaalde thermische prestaties en afhankelijkheid van fossiele grondstoffen: een hele reeks aanleidingen die de optie ‘sloop en nieuwbouw’ tot een logische keuze maken. Maar met deze logica is de kous niet af. Er wonen mensen in die woningen, die gehecht zijn aan hun vertrouwde omgeving. Voor deze huurders is sloop niet zo’n logische keuze. Er is veel voor nodig om de angst voor het nieuwe weg te nemen en te laten zien dat er ook iets te winnen valt bij het vernieuwen van de buurt.

De smalle straatjes in de wijk Vrijenban vragen om een niet-gestandaardiseerde aanpak. Het gebruikelijke standaard rijtype voor de sociale huursector zou de karakteristiek van dit stukje stad onherroepelijk kapot maken door o.a. een te hoge goothoogte. Binnen de context van een bescheiden en kleinschalige opgave hebben we met basisgereedschappen een fijngevoelige ingreep willen doen, waardoor de bewoners weer hun plek zullen vinden in de vernieuwde buurt.

OPDRACHTGEVER:
Woonbron

LOCATIE:
Delft

PROGRAMMA:
Inbreidings- en vervangingslocaties woningbestand sociale huur, grondgebonden woningen en appartementen

ADRES:
Dr. Schaepmanstraat

PERIODE:
2020

ALLE PROJECTEN