DUINVALLEI

Katwijk

01-10 Architecten had reeds een lange betrokkenheid bij de realisatie van het gebied dat gelegen is rond de Duinvallei in Katwijk. In 1993 werd het bureau als stedenbouwkundig adviseur en supervisor aangetrokken voor de ontwikkeling van een stedenbouwkundig plan voor de locatie Zanderij Westerbaan. Onder haar leiding werd een groot deel van dit stedenbouwkundig plan gerealiseerd. Nieuwe inzichten hebben ertoe geleid dat er alternatieve plannen werden ontwikkeld voor de laatste fase van het plangebied Zanderij Westerbaan, waarbij de provinciale weg, de N206, zou worden verlegd en deels ondergronds zou worden aangelegd. Het laatste plandeel kreeg een nieuwe naam: de Duinvallei. 01-10 Architecten is sinds 2010, na een selectieprocedure, opnieuw als stedenbouwkundig adviseur aan de realisatie van dit plandeel verbonden. De structuurvisie is inmiddels gereed; het wachten is nu op de start van de vervolgfase. De planning is gekoppeld aan de planning voor de N206 en de aan te leggen RijnGouwelijn.

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Katwijk

LOCATIE:
Katwijk

PARTNERS:
ASR Vastgoed

Your Server is Unable to connect to the Google Geocoding API, kindly visit THIS LINK , find out the latitude and longitude of your address and enter it manually in the Google Maps Module of the Page Builder
ALLE PROJECTEN