EVEN BUITEN

Oud-Beijerland

De nieuwe wijk ‘Even Buiten’ ontleent zijn naam aan het voormalig landgoed van de naastgelegen boerderij. In opdracht van ontwikkelaar Libeton Partners (destijds nog Maasstede Woningontwikkeling) werd 01-10 architecten (ten tijde van de selectie nog Brouwer Steketee Architecten) in twee selectierondes geselecteerd voor de ontwikkeling van de grondgebonden woningen. EGM Architecten droeg zorg voor het ontwerp van de appartementen. De twee selecties hadden betrekking op twee deelgebieden: een boomgaard met traditionele stijlkenmerken en een schiereiland langs de gorzen met moderne architectuur.

Het plangebied kenmerkt zich door een grote variëteit aan woningen. De woningen op het schiereiland in een wigvorm gesitueerd rond een hoefijzervormig blok semi patiowoningen. De woningen langs de Gorzen zijn in een lamelvorm over de patiotuinen geschakeld. De gesloten noordzijdig gelegen patiomuren garanderen maximale privacy in de patios, waarbij de er boven gelegen lichtstraat en bijzondere belichting van de binnengang verzorgt.

De woningen in de Boomgaard hebben met hun klassieke architectuuroriëntatie flauw hellende met pannen gedekte daken. Eerdere voorstellen om de daken met leien of leipannen uit te voeren hebben de eindstreep helaas niet gehaald.

Het totaal is een zeer ruim opgezette en duurzame wijk geworden met veel water, openbaar groen en een variëteit van woningtypen en architectuur. Het is een gewilde wijk binnen Oud-Beijerland geworden waar de gemeente Oud-Beijerland de grenzen van aanleg en onderhoud van de openbare ruimte baanbrekend heeft verlegd.

OPDRACHTGEVER:
Libeton & Partners

LOCATIE:
Oud-Beijerland

PROGRAMMA:
126 woningen

GEBRUIKER:
Libeton & Partners

ADRES:
Dokter Kroesenring
Dokter Duyvendakhof
Dokter van Dongenkade

PERIODE:
1998 – 2000

ALLE PROJECTEN