HAAGSTEDE

Maarssen

Haagstede is een locatie langs de Zuilense Ring in Maarssen, waarvoor 01-10 Architecten al in begin jaren 90 de eerste plannen ontwikkelde. Nu, decennia later, is de visie op het gebied volledig veranderd en zijn plannen in
ontwikkeling voor de realisatie van een zelfstandige woonbuurt in tuindorp stijl.
Samen met twee collega-architecten geven wij vorm aan deze ontwikkeling. De twee deelgebieden waarvoor
01-10 Architecten verantwoordelijk is, zijn aangeduid als Parkwonen en Pleinwonen. Door onderlinge afstemming en consumentgericht ontwikkelen wordt voorzien in de realisatie van een aantrekkelijk en architectonisch samenhangend woongebied.

OPDRACHTGEVER:
Het Kwadrant BV

LOCATIE:
Maarssen

PROGRAMMA:
Woning

ADRES:

AANTAL:
56 Grondgebonden woningen

PERIODE:
2018-2020

PARTNERS:

ALLE PROJECTEN