HEMELS WONEN

Vlaardingen

Hemels Wonen refereert niet alleen aan de beoogde woonkwaliteit; het verwijst ook naar de voormalige kerkelijk bestemming van  de locatie. In 1963 werd de oorspronkelijke Rooms Katholieke basiliekkerk (een ontwerp van architect Cuijpers) vanwege bouwvalligheid gesloopt en werd de nieuwe kleinere Johannes de Dooperkerk gerealiseerd. Het voorportaal en de kerktoren van de basiliekkerk werden gespaard en overgedragen aan de gemeente. Zij speelden geen feitelijke rol meer in het nieuwe kerkelijk gebruik. Het voorportaal was gesloten en de kerktoren was niet langer met de kerk verbonden. Evenmin werden de klokken vanwege bouwvalligheid van de toren nog geluid.

De krimp en noodzakelijke samenvoeging van de drie parochiën van de Rooms katholiek kerk in Vlaardingen vroegen in het laatste decennium van de vorige eeuw tot bezinning en leidden uiteindelijk tot het besluit om op de locatie van de Johannes de Dooperkerk een nieuwe kleinere kerk met een aanvullend woonprogramma te realiseren.

In opdracht van het Bisdom Rotterdam werd door 01-10 Architecten vorm gegeven aan een plan dat voorzag in de herintegratie van voorportaal en kerktoren aan de Hoogstraat met een kleinere kerk en de ontwikkeling van een 26 tal (check) woningen aan de Gedempte Biersloot en Vlaardingse Vaart. De woningen zijn ontwikkeld in een silhouet dat aansluiting zoekt bij de kerktoren en zorgt voor aanhechting in de omgeving. De ontwikkeling werd uitontwikkeld door Boele en van Eesteren en gerealiseerd door Bebouw. De nieuwe kerk is in eigendom overgedragen aan het bisdom.

OPDRACHTGEVER:
Boele & v. Eesteren

LOCATIE:
Vlaardingen

PROGRAMMA:
26 woningen

ADRES:
Hoogstraat, 3131 HJ

BVO:
720 m² + 3150 m²

PERIODE:
1999 – 2005

ALLE PROJECTEN