HIER!

Amersfoort

Op deze plek, tussen de oude binnenstad en de na-oorlogse uitbreidingswijken, had een bestaande school het pand verlaten voor een nieuwe locatie. Analoog aan de ontwikkelingen aan de Hogeweg lag hier een kans om te werken aan de inbreiding van het woningaanbod nabij de binnenstad van Amersfoort. Omringd door de groen-blauwe ruimte parallel aan het Valleikanaal en in de directe nabijheid van de hoofdverkeerroutes waren de condities optimaal om ook de hoogte op te zoeken en een stevig woningprogramma met bijbehorende parkeercapaciteit te realiseren. De voetprints van de twee woongebouwen zijn zo slank mogelijk gehouden om ruimte te maken voor een groen woondek bovenop het dak van de grotendeels verdiepte parkeergarage. Door de groene inrichting en waterbuffering van dit dek is er zelfs een netto positief resultaat qua onverhard oppervlak.

Een gemengd woonprogramma waaronder veel compacte starterswoningen en middeldure huur is gerealiseerd door middel van al-zijdig georiënteerde woonblokken met ruime entreehallen en inpandig fietsparkeren op dekniveau. Onderbouwd door uitgebreide schaduw- en visualisatiestudies hebben we het gebouwensemble inclusief het 60 meter hoge woongebouw met microscopische nauwkeurigheid ingevoegd op deze bijzondere plek in de stad.

OPDRACHTGEVER:
Schoonderbeek Bouw
Profund Vastgoedontwikkeling

LOCATIE:
Amersfoort
Zangvogelweg 140

PROGRAMMA:
165 appartementen in vrije sector en sociale huur, ondergronds parkeren

PERIODE:
2016 – 2023

PARTNERS:
SWINN
Imoss
SPA-WNP
De Alliantie

ALLE PROJECTEN