HIER!

Amersfoort

Deze selectie werd gewonnen door een integrale visie aan te bieden voor een lastige locatie waar standaard oplossingen niet voldeden. Voor de opdrachtgeverscombinatie van Schoonderbeek Bouw en Profund Vastgoedontwikkeling, beiden lokale ondernemingen uit Amersfoort, hebben we eerst op analytische wijze de complicaties en potenties van de locatie onderzocht. In intensief overleg met de gemeente zijn daarna de nieuwe kaders vastgesteld waarbinnen we voor Amersfoort tot dusver ongekende bouwhoogtes kunnen gaan realiseren.

Liggend tussen de historische binnenstad en de gordel van na-oorlogse wijken vereist deze locatie een zorgvuldige en precieze strategie. Deze strategie is ingebed in een bredere visie op de zone langs het Valleikanaal. De sloop van de bestaande school opent de mogelijkheden voor individuele woongebouwen omgeven door open, groene ruimtes.  Een ondergrondse parkeeroplossing is mogelijk gemaakt door een groot woonvolume te realiseren waarbij nieuwe bouwhoogtes wordt opgezocht. Voorop staat  echter de realisatie van een prettig en goed ingericht woonmilieu op maaiveldniveau.

OPDRACHTGEVER:
Schoonderbeek Bouw / Profund Projectontwikkeling

LOCATIE:
Amersfoort

PROGRAMMA:
Woningen

ADRES:
Zangvogelweg, 3815 DP

AANTAL:
165 appartementen

PERIODE:
2016 – 2020

PARTNERS:
SWINN
Imoss
SPA-WNP

ALLE PROJECTEN