HILLEVLIET

Rotterdam

In Rotterdam Zuid wordt de kruising van de Hillevliet en Lange Hilleweg gemarkeerd door twee vooroorlogse monumentale schoolgebouwen. Het ensemble heeft daarmee een stedenbouwkundige betekenis. Het door architect J.K. Stok ontworpen pand Hillevliet 70 is na verplaatsing van de onderwijsfunctie door Impact Vastgoed verworven. In opdracht van Impact Vastgoed geeft 01-10 Architecten vorm aan de transformatie van het pand. Eerdere verbouwingen en in het bijzonder de brutale wijze waarop twee gymzalen op de voorbouw zijn geplaatst, hebben het complex ernstig aangetast. Onze transformatievoorstellen richten zich op een niet-historiserend herstel van de monumentale waarden van het complex en een functionele herinrichting die een flexibel en gedifferentieerd gebruik van het gebouw mogelijk maakt. Daartoe vindt een upgrade van de hoofdentree plaats en worden nieuwe kernen gerealiseerd. Het inmiddels op de begane grond gevestigde Huis van de Wijk wordt uitgebreid tot een twee verdiepingen tellend maatschappelijk centrum. Daarboven wordt de tweede verdieping en de kapverdieping geschikt gemaakt voor een woonzorgfunctie. Hiervoor moet een ingrijpende reorganisatie in de kapverdieping plaatsvinden. Door het optrekken van de gevels kan daglicht in de kapverdieping worden gebracht. De royale hoogte van de kap met ambachtelijke houten spanten leent zich goed voor het realiseren van bijzondere en ruimtelijke lofts. Onderzocht wordt of de binnenplaats van de voormalige school kan worden getransformeerd tot aantrekkelijk verblijfsgebied. Mogelijk dat daartoe de later toegevoegde aula wordt geamoveerd en de portierswoning wordt vervangen door een achterentree.

 

OPDRACHTGEVER:
Impact Vastgoed

LOCATIE:
Rotterdam

PROGRAMMA:
Maatschappelijke plint en zorgwoningen

ADRES:
Hillevliet

BVO:

PERIODE:
2016-2020

PARTNERS:

ALLE PROJECTEN