HILTON HOTEL

Den Haag

Soms komt uit een lange voorgeschiedenis nog iets moois. Reeds in 1998 verwierf MBB uit Maarssen uit en veiling de eigendomsrechten van het voormalige PTT complex aan de Zeestraat in Den Haag. 01-10 Architecten (toen nog Brouwer Steketee Architecten) ontwikkelde voor MBB een plan voor de herontwikkeling van de locatie in de woningbouwsfeer. Ten gevolge van een langslepende controverse met uiteenlopende visies tussen de gemeentelijke dienst Stedenbouw en de welstandcommissie over het te ontwikkelen volume konden de plannen voor deze herontwikkeling uiteindelijk niet worden gerealiseerd.

Pas nadat Hillgate uit Wassenaar de Hilton Hotelgroep aanbracht als potentiele exploitant en MBB met Hillgate een samenwerking aanging, kon de ontwikkeling van de locatie weer opgestart worden. De aan Hillgate gelieerde architect PBV Architecten werd aan 01-10 Architecten gekoppeld en in collegiale samenwerking werd vormgegeven aan een 5 sterren hotel voor Hilton. Omdat anders dan in het verleden nu uitgegaan werd van het hergebruik van het bestaande skelet en ook de politieke bereidheid om een Hilton Hotel te realiseren van een andere orde was, kon de lanontwikkeling deze keer voorspoedig plaatsvinden. Eerdere architectonische discussies met de welstandcommissie waren niet meer aan de orde en zo kon een voor Den Haag prachtig hotel worden gerealiseerd, dat architectonisch perfect wordt opgenomen in de 19e eeuwse stadsring.

OPDRACHTGEVER:
Hotelbouwers v.o.f.

LOCATIE:
Den Haag

PROGRAMMA:
Circa 192 hotelkamers en 10 app.

ADRES:
Zeestraat 35, 2518

BVO:
16.650 m²

PERIODE:
2005 – 2010

ALLE PROJECTEN