HONIGKAMP

Arnhem

De nieuwbouw sociale huurwoning in de rij zoals die de laatste jaren traditioneel wordt gerealiseerd is aantoonbaar te groot om binnen het huurpuntensysteem onder de  sociale huurgrens te blijven. Er wordt dus teveel woning gemaakt en met name ook een te generiek product. De obligate beukbreedte van 5,4m vormt een te eng keurslijf om zowel commerciële als sociale programma’s te herbergen. Er ligt dus een opgave voor ontwerpers en bouwers om de kleinere woning te optimaliseren en passend te maken voor de doelgroepen.

Binnen de bescheiden scope van dit project is bovenstaande opgave opgepakt door een 4,8 meter breed casco te introduceren en dat type door te werken naar een functionele en complete huurwoning. Daarnaast is met name gezocht naar een elementaire architectonische uitdrukking van basiselementen in gevel, dak, erfscheiding en maaiveld.

OPDRACHTGEVER:
Vivare / Hegeman Bouw

LOCATIE:
Arnhem

PROGRAMMA:
29 woningen

ADRES:
Honigkamp, 6826 PN

PERIOD:
2016 – 2017

PARTNERS:
OD205sl

ALLE PROJECTEN