HOTEL BRAINPARK

Rotterdam

Deze ouderwetse “A-locatie” heeft te lijden gehad onder veranderde inzichten en behoeftes als het gaat om kantoorvestigingsplaatsen. De traditionele kantoorterreinen vragen om een nieuwe strategie: een functionele mix met een belangrijke aandeel voor woningbouw en een grotere diversiteit aan kwaliteiten en voorzieningen op straatniveau.

Aansluitend op de ontwikkeling van Het Nieuwe Rivium, waarin een aanzienlijk woonprogramma wordt geïntroduceerd binnen het bestaande kantoorgebied, hebben we de realisatie van een groot hotel onderzocht. Als partner in een Nederlands-Duitse samenwerking. Genesteld in een hoge groene wal annex waterkering langs de A16 bij het Kralingseplein, met parkeervoorzieningen verscholen in deze groene voet en conferentievoorzieningen op het dek daarboven. Op de hoogste lagen een skybar met uitzicht op de Van Brienenoordbrug, de binnenstad en straks misschien het nieuwe Feyenoord stadion?

OPDRACHTGEVER:
Anoniem

LOCATIE:
Rotterdam

PROGRAMMA:
Hotel met 200 hotelkamers, conferentiecentrum en parkeerfaciliteiten

FASE:
Ontwerp

PARTNERS:
BM van Houwelingen

 

ALLE PROJECTEN