LANGEWEG

Hoek van Holland

150 appartementen in een lineaire bebouwing realiseren die tegelijkertijd maximaal doorzicht naar de achterliggende Roomse Duin garanderen is geen eenvoudige opgave en we zijn dan ook trots dat 01-10 Architecten als finalist en adviseur van BM van Houwelingen mocht meedingen naar de eerste plaats.
De finale inzending kwam tot stand in een nauwe samenwerking met BM van Houwelingen, KuiperCompagnons en Innax.

De inzending van BM van Houwelingen voorziet in een vijftal appartementengebouwen in een landschappelijke context, met bijzondere aandacht voor landschappelijke inpassing en -verbindingen, ecologie en duurzaamheid. 01-10 Architecten heeft in algemene zin geadviseerd en vormgegeven aan drie van de vijf appartementengebouwen.

De drie gebouwen onderscheiden zich door een architectonische differentiatie maar zijn herkenbaar en identiek in de basisopzet met een alzijdige oriëntatie rond een middenkern en een compositie van riante terrassen. Door de basisopzet en de tweezijdige ontsluiting kennen de gebouwen geen voor- en achterzijde. In hoogte wordt het bouwvolume afgebouwd, waarmee de basis van vijf appartementen per bouwlaag stapsgewijs afbouwt naar twee appartementen op de topverdieping. In de beleving ontstaat hierdoor een opzet van gestapelde penthouses.

De inbedding in de landschappelijke omgeving is door de terrasvorm en de grote mate van transparantie optimaal. Vergroening van de terrassen biedt daarbij een extra dimensie. De opzet met gemetselde plint en kleurrijke houten bovenbouw refereert aan het historische badplaats gevoel.
Dit wordt versterkt door de materialisatie van de gebouwen die zowel in oorsprong en toekomst duurzaam is.

Deze duurzaamheidsmaatregelen worden toegepast op stedenbouwkundig en landschappelijke niveau, ondergronds en bovengronds en op gebouwniveau op basis van sociale integratie, duurzame en flexibele gebruikskwaliteit, materialisatie en energieconcept.

De bodemgesteldheid van de locatie met lage grondwaterstand biedt een ideale mogelijkheid tot het treffen van duurzaamheidsmaatregelen in de ondergrond. Zo voorziet het plan in ondergrondse energieopslag onder de parkeergarage en waterinfiltratie tussen de parkeergarages in. De gehele onderbouw wordt afgedekt met een dikke leeflaag, waarmee een volwaardige aanplanting tussen de gebouwen wordt geborgd.

Duurzaamheidskenmerken van het plan zijn ondermeer:

  • Houten gevelafwerking in de vorm van thermisch verduurzaamd (Europees) naaldhout
  • Gebouwplinten opgetrokken uit baksteen met Hollandse klei als grondstof.
  • Hergebruikte waterdoorlatende gebakken klinkerbestrating
  • Mobiliteitsscenario op basis van het aanbieden van deelauto’s
  • Toepassing van een revolutionair verwarmings- en koelingssysteem met heatpipes en ondergronds energieopslag
  • Buffering hemelwater door toepassing sedumdaken en waterinfiltratie rond de gebouwen

 

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Rotterdam, stadsdeel Hoek van Holland

LOCATIE:
Hoek van Holland

PROGRAMMA:
Appartementen en stedenbouwkundige inpassing

ADRES:
Langeweg

PERIODE:
2018

PARTNERS:
BM van Houwelingen
KuiperCompagnons
Innax

ALLE PROJECTEN