MANDEVILLEGEBOUW

Rotterdam

Voor de herinrichting van T18 van het Mandeville gebouw heeft de Erasmus Universiteit na een uitgeschreven tender 01-10 Architecten geselecteerd voor de total engineersopdracht. 01-10 Architecten had daartoe haar team versterkt met Bureau Bouwkunde Nederland (projectmanagement en kostenmanagement) en Prime Advice (installatie ontwerp). Met beide partijen heeft het bureau reeds eerder succesvol samengwerkt voor de Erasmus Universiteit.Voor de herinrichting heeft de Erasmus Universiteit door de Hospitality Groep een visie document laten ontwikkelen dat reeds eerder is beproefd bij de renovatie en herinrichting van het Sanders gebouw, 01-10 Architecten heeft deze visie op haar eigen wijze vertaald in het Mandeville gebouw.

Kenmerken van de visie zijn een open plattegrondstructuur met onderscheidenlijke gebruikszones en daarbij passende inrichting.

Op basis van de opgebouwde kennis van de Erasmus Universiteit heeft het team van 01-10 Architecten een voorspoedig ontwikkelproces kunnen effectueren. De planning voorziet in een gebruiksgerede oplevering in het eerste kwartaal van 2018.

 

OPDRACHTGEVER:
Erasmus Universiteit

LOCATIE:
Rotterdam

PROGRAMMA:
Universiteit

ADRES:
Thomas Morelaan, 3062 PA

PERIODE:
2017

PARTNERS:
Bureau Bouwkunde Nederland
(lid total engineeringsteam)
Prime Advice
(lid total engineeringsteam)

ALLE PROJECTEN