MESSIASKERK

Rotterdam

Voor de herontwikkeling van de Messiaskerk in Rotterdam Hillegersberg werd in 2005 een architectenselectie uitgeschreven. De opgave omvatte de feitelijke samenvoeging van drie kerken in een gezamenlijke huisvesting en de realisatie van een beperkt commercieel en maatschappelijk programma. De twee overige kerklocaties zouden worden vervreemd. Het plan van 01-10 Architecten voorziet in deze behoefte in de vorm van een plint van kerkelijke nevenruimten, waarboven twee aan de centrale foyer en omloop gesitueerde kerkzalen. Boven en naast de kleine kerkzaal is het commerciële en maatschappelijke programma gesitueerd. De vide in de foyer draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit en de visuele verbinding tussen de kerkelijke functies. De grote kerkzaal met ondergelegen zondagschool en vergaderruimten is in een vijver gelegen en door het grote in dak en gevel opgenomen kruis als kerkelijke ruimte herkenbaar.

Het oordeel van de beoordelingscommissie: “op afstand het mooiste ontwerp” met “sterke nadruk op esthetische elementen, opvallende architectuur, bijzonder materiaalgebruik en mooi gebruik van licht en water”. Het ontwerp van 01-10 Architecten werd echter, vooral op financiële gronden, niet verkozen.

OPDRACHTGEVER:
SOW gemeente Hillegersberg

LOCATIE:
Rotterdam

PROGRAMMA:
Kerk met brede maatschappelijke functie

ADRES:
Fonteinkerk 3, 3055 TE

PERIODE:
2005

ALLE PROJECTEN