MFC MIJNSHEERENLAND

Mijnsheerenland

In het derde kwartaal van 2013 hield HW Wonen, als vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband, de aanbesteding van diensten voor de realisatie van het Multifunctioneel Centrum Dorpshart Mijnsheerenland. Het MFC vormt een belangrijk onderdeel van de realisatie van het nieuwe dorpshart van de kleine Hoeksche Waardse dorpskern en omvat een Woon-welzijnsvoorziening, twee basisscholen, een sporthal, BSO met peuterspeelzaal, ontmoetingsruimte, bibliotheek, jongerensoos en welzijnssteunpunt.

Het MFC is een omvangrijk volume in het kleinschalige dorp en behoeft een zorgvuldige inpassing. Daarnaast is het MFC een belangrijke hoeksteen voor het nieuw te realiseren dorpsplein. Als tegenhanger van het dorpsplein zullen de beide scholen een veilige en kindvriendelijke omgeving moeten bieden voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De sportvoorzieningen, de maatschappelijke functies en de welzijnsvoorzieningen vragen allen om een geëigende plek in het complex, waarbij de onderlinge synergie moet worden geborgd.

De wens om alle voorzieningen onder één dak te brengen, heeft 01-10 Architecten letterlijk opgevat. Scholen en sporthal zijn onder een samenbindend dak samengebracht, waarmee niet alleen de onderlinge samenhang wordt benadrukt, maar ook de gelegenheid wordt benut om de omvangrijke sporthal naar dorpse proporties terug te brengen. De WWZ voorziening met aanvullend maatschappelijk programma in het plint vormt een belangrijke functie en bouwvolume aan het dorpsplein en is verbonden met de horecavoorziening van de sporthal.

De architectuur reflecteert de uiteenlopende kwaliteiten: het formele karakter van het dorpsplein en de informele schoolpleinen komen tot uitdrukking in de schaal en materialisatie van het complex.

OPDRACHTGEVER:
HW Wonen i.s.m. Gemeente Binnenmaas, Zorgwaard, St. Acis en CSG De Waard

LOCATIE:
Mijnsheerenland

PROGRAMMA:
Multifunctioneel centrum

ADRES:
Eendrachtslaan, 3271 AC

BVO:
6.250 m²

PERIODE:
2013

PARTNERS:
i.s.m. Prohuis

ALLE PROJECTEN