REITZSTRAAT

Den Haag

De renovatie van 81 vooroorlogse appartementen aan de Reitzstraat in Den Haag was in eerste instantie voorzien als een technische renovatie. Bij een eerdere grootschalige woningverbetering waren woningen samengevoegd om beter aan te sluiten op de toenmalige woningbehoefte, maar met deze woningverbetering is helaas ook veel van de oorspronkelijke architectonische kwaliteit verloren gegaan. Teneinde de twee bouwblokken esthetisch op te waarderen heeft Staedion na een selectie 01-10 Architecten aan het professioneel team toegevoegd. De architectonische verbeteringen die het bureau voorstelde, omvatten onder meer het vervangen van eerdere stucwerk reparaties en asbesthoudende beplatingen.
Alle gevelkozijnen worden vervangen door kunststof kozijnen met een blokprofiel waarmee het beeld van de oorspronkelijke houten schuiframen zo dicht mogelijk wordt benaderd. Ten behoeve van het herstellen van de metselwerk gevels is gebruik gemaakt van keramische steenstrips. De gevelbeplating van de achtergevels is vervangen door een meerkleurig in patroon verwerkte volkern beplating.

OPDRACHTGEVER:
Staedion

LOCATIE:
Den Haag

PROGRAMMA:
Gevelrenovatie 81 woningen

ADRES:
Reitzstraat, 2571 RX

PERIODE:
2017 – 2018

PARTNERS:
Alphaplan (planvorming interieur, projectmanagement)
van Omme & de Groot (uitvoering)

ALLE PROJECTEN