STADSLEVEN

Vlaardingen

In de periode dat het wooncomplex met kerkelijk centrum ‘Hemels Wonen’ aan de Vlaardingsevaart in Vlaardingen gerealiseerd werd, werd bekend dat de naastgelegen RK basisschool ’t Palet Centrum zich op nieuwbouw mogelijkheden oriënteerde. 01-10 Architecten, overtuigd dat een dergelijk initiatief allen kon slagen bij een integrale ontwikkeling en betrokken bij de realisatie van Hemels Wonen, heeft daarop initiatieven ontwikkeld om tot deze integrale ontwikkeling te komen. Voor dit doel is het bureau een samenwerking aangegaan met de Giesbers Bouwgroep. Nadat Waterweg Wonen als risicodrager en eindbelegger werd gevonden heeft het programma verder gestalte gekregen en konden contracten worden gesloten met Stichting Interconfessioneel Onderwijs te Schiedam, Stichting Kinderopvang te Vlaardingen en zorginstelling Middin.

Gedurende een lange periode zijn de plannen vervolgens ontwikkeld en verder verfijnd. Het uiteindelijke resultaat is een kindcentrum waarin de basisschool en de kinderopvang zich verenigd hebben, alsmede 28 woningen met voorzieningen voor Middin. De integraliteit van het project is zodanig ver doorgetrokken dat alle gebruikers in de meest letterlijke zin voordeurdelers zijn geworden. Doelstelling is om de cliënten van Middin zoveel mogelijk bij activiteiten in en rond het kindcentrum te betrekken. Voor contacten met de buurt is in het complex een trefpunt voorzien.

De beide projecten Hemels Wonen en Stadsleven vormen met elkaar een stedenbouwkundig blok dat aansluit op de historische bebouwing aan de Hoogstraat. Aan de straatzijde hebben de complexen een stadse robuuste uitstraling; aan de binnenzijde is ruimte gemaakt voor een besloten kinderwereld. Aan de Afrol zijn de woningen sterk terugliggend boven het schoolplint vormgegeven, zodat het profiel naar de overliggende bebouwing kon worden verzacht. De binnengevels aan het schoolplein zijn uitgevoerd met een Western Red Cedar gevelbekleding en galerijen met volglazen borstweringen. De galarijen van de woningen aan de Gedempte Biersloot zijn extra breed en voorzien van nissen ten behoeve van hulpmiddelen van bewoners met een fysieke beperking. Door stapeling van functies kon op het binnenterrein boven de buitenschoolse opvang een veilige speelkooi worden toegevoegd. De tribunetrap van de speeltrap wordt ingezet in buitenactiviteiten op het schoolplein.

Bijzonder detail is dat de gemeente Vlaardingen de school huurt van Waterweg Wonen met als uitgangspunt dat de exploitatielasten niet mochten uitgaan boven die van de oude school.

Van Zanten Bouw uit Vlaardingen heeft de realisatie van het complex verzorgd.

Klik hier om een 360 graden tour door het project Stadsleven te maken!
(met dank aan Van Zanten bouw)

OPDRACHTGEVER:
Waterweg Wonen
Giesbers Ontwikkeling

LOCATIE:
Vlaardingen

PROGRAMMA:
R.K. basisschool ’t Palet Centrum, BSO, 28 zorgappartementen

ADRES:
Gedempte Biersloot, 3131 HK

BVO:
6.000 m²

BOUWKOSTEN:
5,1 mln EUR

PERIODE:
2013 – 2014

ALLE PROJECTEN