STUDIE DRIEMANSPOLDER

Zoetermeer

In Zoetermeer is er een groot tekort aan huizen en neemt de druk op de woningmarkt toe. In Zoetermeer moeten er elk jaar 700 woningen bijkomen en binnen een paar jaar zelfs 16.000. Eentien Architecten heeft drie mogelijke scenario’s voorgesteld voor een kantoorlocatie. De visie biedt voldoende ingrediënten om de verdere gesprekken met de gemeente Zoetermeer en naast liggende ontwikkeling uit te werken tot een plan.

Een woontoren vormt de basis van het plan. De toren sluit aan op de hoogbouw van de omliggende wijken. Parkeren is vormgegeven op het maaiveld. Het plan is uit te breiden met een tweede, lager woongebouw. De extra woningen in dit scenario moeten de extra kosten voor de parkeeroplossing afdekken. Het plint van de woongebouwen sluit aan op het talud van de doorgaande weg. Hierin is het ondersteunende programma met bergingen en fietsenstalling opgelost.

OPDRACHTGEVER:
Anoniem

LOCATIE:
Zoetermeer

PROGRAMMA:
Woningen

PERIODE:
2019

ALLE PROJECTEN