'T KOETSEVELD

Westmaas

In het najaar van 2013 hield de gemeente Binnenmaas een architectenselectie voor het nieuw te realiseren multifunctioneel centrum ’t Koetsveld in Westmaas. Onderdeel van de selectieprocedure was het leveren van een ontwerpvisie op de opgave.

De totale projectomvang is beperkt, maar is niettemin een uitdagende opgave voor de kleine dorpskern Westmaas. De beperkte locatie vroeg om een compacte gebouwstructuur. In de visiepresentatie van 01-10 Architecten wordt de centrale gymzaal omsloten door de beide scholen en de ontmoetingsruimte. De gymzaal is zo opgezet dat deze bij de scholen kan worden betrokken, maar eveneens rechtstreeks toegankelijk is voor wijkgebruik. De hogere gymzaal wordt in de visie van 01-10 Architecten meegenomen in een dynamisch daklandschap, waarmee ruimtelijke kwaliteit kan worden gerealiseerd voor de klaslokalen. Kleurrijke daklichten zorgen niet allen voor extra daglicht in de diepere zones van de lokalen, maar ook voor een kleurrijk lichtspel.

In de architectuur is enig onderscheid gemaakt tussen de formelere gevel van de ontmoetingsruimte annex bibliotheek en de beide scholen. De scholen beschikken beiden over eigen buitenruimten, waarbij onderbouw en bovenbouw zijn gescheiden. De schoolpleinen van de bovenbouw zijn buiten schooltijden publiek toegankelijk.

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Binnenmaas i.s.m. St. Acis en CSG de Waard

LOCATIE:
Westmaas

PROGRAMMA:
Multifunctioneel Centrum – basisschool, gymzaal, ontmoetingruimte, bibliotheek

ADRES:
Van Koetsveldlaan 19, 3273

BVO:
2.000 m²

PERIODE:
2013

ALLE PROJECTEN