TAMBOERSTRAAT

Rotterdam

Samen met onze buren en partner Architectuur Maken hebben we een uitgebreide programmatische en architectonische visie geleverd op dit stukje binnenstad in Crooswijk. Een gestapeld programma van parkeren, supermarkten en een mix van woningtypes in de sociale en vrije sector, samengebald in een klassiek gesloten bouwblok.

Om de rijke binnenwereld functioneel en ruimtelijk te ontsluiten is het plan ontwikkeld rondom 7 verschillende poorten. Elk met een eigen architectonische identiteit gekoppeld aan de verschillende plandelen. De poorten vormen de overgangszones tussen straat en binnenhof, tussen trottoir en woondek en tussen publiek en privaat.

Een groot stadsblok als dit laat volgens ons een rijke mix aan bewoners en doelgroepen toe. Behalve de verschillende sectoren die Niersman en Havensteder bedienen, is er in deze visie gedifferentieerd naar onderscheidenlijke doelgroepen, woonkwaliteiten en -producten die gerelateerd zijn aan de zeer verschillende straten rondom het stadsblok. Van intensief stedelijk wonen aan de Pijperstraat (met passerende tram), tot modern luxe wonen aan de Crooswijkseweg (met uitzicht op het park) en de intiemere stadsbuurt-kwaliteit in de Tamboerstraat (met school aan de overkant). In beide plannen is een variëteit aan verschillende woontypes te vinden: van compacte studio’s tot stadsloften, van woon-werkwoningen tot gezinsappartementen en van basis huurwoningen tot grote terrasappartementen. In totaal 127 volwaardige woningen en een collectieve daktuin.

In deze opgave van binnenstedelijke inbreiding werd onderscheid gemaakt tussen twee plandelen (Niersman/Jumbo en Havensteder), maar was er ook duidelijke noodzaak om deze twee delen als één stuk stad te zien. Met de 7 karakteristieke poorten als kapstok van het plan gekoppeld aan de verschillende plandelen is het stadsblok zorgvuldig ontworpen als ensemble. Samen met de te behouden beeldbepalende panden is in deze visie een klassiek Rotterdams stadsblok weer nieuw leven in geblazen.

OPDRACHTGEVER:
Niersman, Jumbo, Havensteder

LOCATIE:
Rotterdam

PROGRAMMA:
Woningen, commerciële ruimtes

ADRES:
Tamboerstraat

BVO:
8920m² + 4840m²

PERIODE:
2019

PARTNERS:
Architectuur Maken

ALLE PROJECTEN