TEDINGERDAEL

Pijnacker-Nootdorp

Sluitsteen van Ypenburg deelplan 23 is het plandeel Tedingerdael. Gelegen achter de drie op dat moment reeds in uitvoering zijnde hoven, werd een luxe strip van vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen ontwikkeld. Het was, gelet op de investeringen in de drie hoven, van belang dat dit plandeel een commercieel succes zou worden.

Het lag voor de hand om voor deze nieuwe Haagse wijk de rijke Haagse architectuurtraditie in ere te herstellen. Door kleine variaties in de basis woningstructuur op te nemen kon een grote variëteit aan woningen ontwikkeld worden. Een uitgekiend materiaal- en kleurenpalet ondersteunen deze doelstelling. In samenwerking met Mixst Urbanisme heeft 01-10 naast het architectonisch ontwerp tevens zorggedragen voor de gebiedsinrichting.

OPDRACHTGEVER:
Woonpartners Midden-Holland

LOCATIE:
Pijnacker-Nootdorp

PROGRAMMA:
72 woningen

ADRES:
Schiphollaan, 2631

BVO:
17.100 m²

PERIODE:
2005 – 2010

PARTNERS:
Mixst Urbanisme

ALLE PROJECTEN