THE RIVERBANK HOTEL

Rotterdam

De herontwikkeling van het voormalige bijkantoor van de Nederlandsche Bank aan de Boompjes in Rotterdam kent inmiddels een ruim tienjarige geschiedenis. De doorontwikkeling van de over het bankgebouw geprojecteerde toren Hoog aan de Maas tot mixed-use building, riep de noodzaak op om tot functiewijziging van het voormalige bankgebouw.

De Van der Valk keten zag mogelijkheden om in het gebouw een 5 sterren stadshotel te realiseren. 01-10 Architecten werd als architect voor deze ontwikkeling aangetrokken, waarna in nauwe samenwerking met en door persoonlijke inbreng van de opdrachtgever een zeer bijzonder hotelconcept werd ontwikkeld, dat uitging van de historische en monumentale waarden van het pand en tegelijkertijd een nieuwe dimensie toevoegde aan gebouw en omgeving.

Het ten gevolge van de financiële crisis niet doorgaan van Hoog aan de Maas heeft een kettingeffect teweeggebracht, waardoor snel opvolgend ook de ontwikkeling van het hotel diende te worden gestaakt.

OPDRACHTGEVER:
Cymburga i.s.m. van der Valk Hotels

LOCATIE:
Rotterdam

PROGRAMMA:
130 hotelkamers, restaurant met bar Auditorium, feestzalen en wellness-centrum

ADRES:
Boompjes 230, 3011 XZ

PERIODE:
2008

ALLE PROJECTEN