TRANSVAAL II

Den Haag

De renovatie van de Kockstraat is onderdeel van een veel grotere ambitie om Transvaal te upgraden voor de toekomst. Het studentenhuis aan de Dora Talmanastraat wordt verbouwd tot vier zelfstandige appartementen. De overige 121 woningen worden voorzien van vernieuwd sanitair en installaties. De oorspronkelijke bouwblokken hebben verschillende ingrepen ondergaan. De architectonische opgave van de gevelrenovatie is het tot een samenhangend geheel maken van die ingrepen. De later toegevoegde toplaag wordt aangepakt, kozijnen en hekwerken worden vernieuwd.

De goede samenwerking met de betrokken partijen uit de eerdere plandelen wordt voortgezet in de uitwerking van dit project.

OPDRACHTGEVER:
Staedion

LOCATIE:
Den Haag

PROGRAMMA:
Renovatie 121 woningen

PERIODE:
2020

PARTNERS:
Van Omme & de Groot
Viac Installatieadvies

ALLE PROJECTEN