TRANSVAAL

Den Haag

Onze opdrachtgever Staedion bezit ca. 50% van de woningen in het Transvaalkwartier te Den Haag. De gemeente Den Haag is sinds de jaren ‘90 bezig met een herstructurering van het stadsdeel om de leefbaarheid in deze wijk flink te verbeteren. Veel panden zijn inmiddels gesloopt ten behoeve van vervangende nieuwbouw.

Staedion heeft voor de beeldbepalende Paul Krugerlaan en de Reitz-, Cronjé-, Botha- en Kockstraat gekozen voor behoud van de relatief grote woningen met een betaalbare huur. Eentien Architecten is gevraagd om een plan te ontwerpen voor de renovatie van deze woonstraten.

De woningverbeteringen uit de jaren ‘90 hadden een onsamenhangend straatbeeld tot gevolg. Onze voorstellen hebben als doel om de kwaliteit van de oorspronkelijke blokgevels en straten terug te brengen. Door het nieuwe ontwerp van kozijnen en hekwerken, als ook het vervangen van de gevelbeplating is een nieuw, verzorgd gevelbeeld gecreëerd. De totale woningrenovatie omvat daarnaast verbeteringen aan de veiligheid en een reeks energiebesparende maatregelen.

OPDRACHTGEVER:
Woningcorporatie Staedion

LOCATIE:
Transvaal, Den Haag

PROGRAMMA:
Gevelrenovatie van vijf straten rondom de Bothastraat (135 woningen)

PERIODE:
2019-2020

PARTNERS:
Van Omme & De Groot

ALLE PROJECTEN