TRANSVAAL

Den Haag

Na de succesvolle voltooiing van de Reitztsraat, werken we nu aan een vervolgopgave in de wijk Transvaal
in Den Haag. Van Omme en de Groot is door Staedion gevraagd om de renovatie van ca. 135 woningen te
realiseren. De architectonische opgave concentreert zich op de gevelaanzichten aan de straten Bothastraat, De
la Reyweg, Cronjestraat en de Paul Krugerlaan. De woningverbetering in de jaren ‘80 is ten koste gegaan van de
oorspronkelijke esthetische kwaliteit. Door een nieuw ontwerp voor de portieken, balkonhekken en vervanging van de gevelramen wordt meer van de oorspronkelijke kwaliteit zichtbaar. Een bescheiden maar betekenisvolle
opgave, waarmee de leefbaarheid van dit kwetsbare stadsdeel wordt verbeterd.

OPDRACHTGEVER:
Van Omme & De Groot

LOCATIE:
Den Haag

PROGRAMMA:
Woningrenovatie

ADRES:
Bothastraat

AANTAL:
135 woningen

PERIODE:
2019-2020

PARTNERS:
Woningcorporatie Staedion

 

ALLE PROJECTEN