VLIETPARK

Hoogvliet

Het Vlietpark is een fraaie tegen het centrum van Hoogvliet gelegen locatie met veel groen. Voor deze locatie heeft ABB samen met Eentien Architecten een plan ontwikkeld voor in totaal 53 grondgebonden woningen. Eentien Architecten heeft het plan het motto WIMFY gegeven, wat staat voor “Welcome in my frontyard”. Het gaat hierbij vooral om de ontmoeting in de groene zone om de woningen heen. Daartoe is een centrale brede en groene voetgangerszone zone dwars door het plangebied geprojecteerd, fungerend als centrale ontmoetingsas.

Alle woningen hebben een privé en afgesloten achtertuin en een bescheiden voortuin. Een bijzonder element van het plan is de pergola structuur die de woningen verbindt. Deze pergola loopt soms langs de gevels en staat veelal op de erfscheiding. Waar de pergola op de erfscheiding staat zal langs de pergola een collectieve haag worden geplant en daar waar het achtertuinen betreft een hedera groenscherm, waarmee de privacy van de bewoners wordt gegarandeerd.

Er is bij het ontwerpen van de woningen veel aandacht besteed aan de onderlinge samenhang tussen de woningen. De woningen zijn als twee deelgebieden ontworpen, met per deelgebied een grote onderlinge verbondenheid. Deze architectuur sluit aan op de architectuur van de naastgelegen woonwijk en past bij de visie van het moderne woonerf met veel gemeenschappelijke voorzieningen in de directe omgeving van de woningen. Met de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte wil Eentien Architecten samen met de gemeente en ontwikkelaar een bijdrage leveren aan een plezierige en toegankelijke woonomgeving met veel onderlinge verbondenheid tussen bewoners en bezoekers.

OPDRACHTGEVER:
ABB Ontwikkeling BV

LOCATIE:
Hoogvliet

ADRES:
Middenbaan Zuid

PROGRAMMA:
53 grondgebonden woningen

PERIODE:
2021

ALLE PROJECTEN