VEENENDAEL

Pijnacker-Nootdorp

Uitvloeisel van het door 01-10 Architecten ontworpen stedenbouwkundig plan voor deelplan 23 van de Vinex wijk Ypenburg was de architectonische en bouwkundige uitwerking van het middenhof. Inmiddels was AM regio Zuid-West door Amvest ingeschakeld als deelontwikkelaar, onder wiens leiding het plan verder werd uitgewerkt. In overleg tussen Amvest, AM en de betrokken woningbouwcorporatie Ceres werd besloten om dit middenhof geheel in de huursfeer uit te voeren, waarbij Ceres een groot deel van de grondgebonden woningen afnam. De gestapelde woningen aan de tot Bartelomeuslaan omgedoopte, voormalige landingsbaan werden geheel door Amvest in de verhuur genomen.

Het middenhof is uitgevoerd als een gesloten hof, waarbij de toegang tot het hof is vormgegeven door middel van een aantal poorten. Een van deze poorten vormt de toegang voor auto’s tot het midden in het hof opgenomen carré-vormig appartementengebouw. Nadat Dura Bouw Leidschendam werd geselecteerd voor de uitvoering, werden de grondgebonden woningen ontwikkeld naar het PCS concept van Dura. Met beperkte middelen is de gewenste architectonische doelstelling gerealiseerd. De niet in het systeem voorziene poorten hebben nog enige tijd tot complicatie in de planvorming geleid, maar zijn uiteindelijk integraal voorzien. De voor de 3 hoven van deelplan 23 integraal ontworpen tuinmuur vormt het strakke buitenkader van het hof, waarbij de bewoners optimale privacy is geboden, terwijl verrommeling van de woonomgeving is tegengegaan.

OPDRACHTGEVER:
AM Wonen, Amvest

GEBRUIKERS:
Ceres, Amvest, Stichting Woonformatie Ypenburg

LOCATIE:
Pijnacker-Nootdorp

PROGRAMMA:
181 woningen

ADRES:
Woensdrechthof 10, 2631 LE

BVO:
24.900 m²

PERIODE:
2005 – 2010

ALLE PROJECTEN